CBR

CBR rijbewijskeuringen Rotterdam

U kunt dagelijks bij ons terecht voor een CBR rijbewijskeuring en/of gezichtsveldonderzoek door een oogarts. Ook kunt u bij ons terecht voor een Eigen verklaring keuring door een CBR keuringsarts.

Oogarts – CBR rijbewijskeuring op korte termijn

 

Bij de keuring door een oogarts wordt uw gezichtsvermogen met en zonder bril opgenomen. Neem daarom altijd uw vertebril mee naar de afspraak. Het gezichtsveld wordt vastgesteld door middel van de confrontatiemethode. Als hierbij afwijkingen worden gevonden of indien onderliggende medische problematiek daar aanleiding voor geeft, kan aanvullend een gezichtsveldonderzoek nodig zijn. Hiervoor hoeft geen aparte afspraak te worden gemaakt. Ook zijn daar extra kosten aan verbonden. Indien u bekend bent met glaucoom met gezichtsveldbeperkingen of met diabetes waarvoor uitgebreide laserbehandelingen zijn verricht, dan wordt u verzocht om dit bij het maken van uw afspraak aan te geven, zodat wij rekening kunnen houden met gelijktijdige inplanning van een gezichtsveldonderzoek (perimetrie).

 

Aan de hand van het oogheelkundige onderzoek zal de oogarts een beoordeling geven over de te verwachten duur van uw rijgeschiktheid. Dit is een niet bindend advies aan het CBR. De medisch adviseur van het CBR kan hiervan afwijken.

Bij het onderzoek is het mogelijk dat u pupilverwijdende oogdruppels toegediend krijgt, waardoor u enige tijd wazig zult zien. Wij adviseren u dan ook niet zelf auto te rijden, maar met fiets of openbaar vervoer te komen of u te laten rijden.

 

  • Standaard CBR-keuring oogarts. Kosten: €75
  • Aanvullend gezichtsveldonderzoek (perimetrie) oogarts: een meting van het gezichtsveld volgens de methode Esterman 160 graden.
  • Spoedafspraak mogelijk, u kunt meestal binnen enkele dagen terecht.

 

Bel voor het maken van een afspraak bij een van onze oogartsen: 010 236 19 39

Keuringsarts – CBR gezondheidsverklaring

 

Voor de Gezondheidsverklaring (voorheen: “Eigen verklaring”) keuring door een CBR keuringsarts kunt u snel terecht en heeft u het volgende nodig:

  • Keuringsformulier (zgn. Gezondheidsverklaring)
  • Rijbewijs of andere legitimatie
  • Uitdraai medicatie van apotheek (ook als u geen medicatie gebruikt)
  • Bril die in de auto wordt gedragen (bij contactlenzen, de sterkte van de lenzen)
  • Een paar druppels urine, niet ouder dan plm. 2 uur (potje bij uw huisarts of apotheek verkrijgbaar)
  • Kosten keuring € 40 voor rijbewijs A/B/E (met BuurtPas voordeel € 35,-)
  • Kosten keuring € 60 voor (groot)rijbewijs C/D/E en taxipas


Kosten van een CBR-keuring komen op grond van de wet voor eigen rekening. Deze kosten worden niet door uw ziektekostenverzekering gedekt.

 


Dr. E.J. Windgassen, Dr. R. Sawires – artsen rijbewijskeuringen
Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 010 236 19 39 

Bel voor een afspraak: 010 236 1939